Dowóz uczniów do szkół podstawowych

 

Zasady dowozu uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Gdów

 

Dowóz uczniów do szkoły podstawowej przysługuje:

  1. wyłącznie uczniom zamieszkałym w obwodzie tej szkoły,
  2. jeżeli droga dziecka z domu do szkoły podstawowej przekracza 3 km (w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych) lub 4 km (w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych).

 

Dowóz uczniów do szkół podstawowych odbywa się na trasach:

– do Szkoły Podstawowej w Gdowie z miejscowości Fałkowice i Gdów,

– do Szkoły Podstawowej w Jaroszówce z miejscowości Jaroszówka, Klęczana i Wieniec,

– do Szkoły Podstawowej w Niegowici z miejscowości Cichawa, Krakuszowice, Liplas, Niewiarów (przysiółek Niewiarów Zielona i Niewiarów Bydlówka) i Wiatowice,

– do Szkoły Podstawowej w Pierzchowie z miejscowości Nieznanowice i Niewiarów (oprócz przysiółku Niewiarów Zielona i Niewiarów Bydlówka),

– do Szkoły Podstawowej w Szczytnikach z miejscowości Zborczyce,

– do Szkoły Podstawowej w Wiatowicach z miejscowości Wiatowice,

– do Szkoły Podstawowej w Winiarach z miejscowości Hucisko, Kunice i Winiary,

– do Szkoły Podstawowej w Zręczycach z miejscowości Podolany, Stryszowa, Zalesiany, Zagórzany i Zręczyce.

 

O objęcie ucznia dowozem rodzic/opiekun prawny wnioskuje do dyrektora szkoły w terminie do końca kwietnia br.

Rodzic/opiekun prawny może również składać wniosek do dyrektora szkoły o zapewnienie dowozu do oddziału przedszkolnego w szkole odwodowej dziecka pięcio- i sześcio-letniego oraz odbywającego roczne przygotowanie przedszkolne.

 

Zgodnie z art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.)

 

Skip to content