29.03.2024 – NIECZYNNE

25 marca, 2024 22:22 Uncategorized

W dniu 29 marca 2024 r. (piątek) Gdowskie Centrum Obsługi Oświaty będzie nieczynne.

Lekcje o finansach

25 stycznia, 2024 10:41 Uncategorized

Uczniowie klasy VII b Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Gdowie w ramach Programu „Lekcje o finansach" pod patronatem Ministerstwa Finansów wzięli udział w zajęciach poświęconych finansom.

Siódmoklasiści w ramach programu „Lekcje o finansach” w dniu 21 grudnia 2023 r. uczestniczyli w lekcji pn. „VAT i inne podatki”,
w ramach której uzyskali wiedzę w zakresie wykonania obliczeń związanych z VAT-em (tj. obliczanie  kwoty podatku VAT, ceny netto i brutto towaru). Podczas lekcji zapoznali się również z różnymi rodzajami podatków obowiązujących w Polsce. Lekcja ta była podsumowaniem wiedzy uzyskanej podczas wizyty w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Warszawie.  

Dodatkowo w dniu 22 grudnia 2023 r. przeprowadzono lekcję utrwalającą wiedzę zdobytą w ramach programu „Lekcje o finansach”, poprzez zastosowanie obliczenia procentowego do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, tj. obliczania ceny po podwyżce i obniżce (inflacja i deflacja), odsetek dla lokat bankowych
i obliczenia związane z podatkiem VAT.

 

 

 

Lekcje o finansach

28 grudnia, 2023 09:23 Uncategorized

Uczniowie klasy VII b Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Gdowie w ramach Programu „Lekcje o finansach" pod patronatem Ministerstwa Finansów wzięli udział w zajęciach poświęconych finansom.

Siódmoklasiści uczestniczyli w lekcji "Nadzór nad instytucjami finansowymi", podczas której poznali rolę i zadania instytucji związanych z rynkiem finansowym oraz pojęcia inflacja oraz deflacja. Uczestniczyli również w lekcji doradztwa zawodowego pn. "Pieniądze nie rosną na drzewach", dzięki czemu poznali różne formy inwestowania pieniędzy. Uczniowie dowiedzieli się również czym jest oszczędzanie oraz jakie są korzyści z oszczędzania na przykładzie lokat bankowych i kont oszczędnościowych, dzięki lekcji o tematyce "Jak oszczędzać i nie tracić". Uczestnicy programu poznali również pojęcia takie jak: odsetki, kapitalizacja odsetek, procent składany oraz kapitał początkowy. Zdobytą wiedzę  siódmoklasiści wykorzystali w praktyce do obliczenia odsetek z różnych lokat bankowych poprzez realizację projektu edukacyjnego pt. "Oszczędzamy nasze pieniądze".

Podsumowaniem zdobytej wiedzy na lekcjach była wycieczka do Warszawy, która odbyła się w dniach 13-14 grudnia 2023 roku. W trakcie wycieczki uczniowie wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników Pierwszego Urzędu Skarbowego, które dotyczyły budżetu państwa i podatków. Spotkanie było okazją do omówienia systemu podatkowego obowiązującego w Polsce oraz zadań wykonywanych przez Krajową Administrację Skarbową. Uczniowie odwiedzili również Biuro Rzecznika Finansowego, które mieści się w Warsaw Trade Tower. Podczas warsztatów zorganizowanych przez pracowników uczniowie dowiedzieli się kim jest i jakimi sprawami zajmuje się Rzecznik Finansowy. Po zakończonym pierwszym dniu siódmoklasiści podsumowali projekt edukacyjny "Oszczędzamy nasze pieniądze". Drugiego dnia wycieczki złożyli wizytę na Giełdzie Papierów Wartościowych połączoną z prelekcją przewodnika dotyczącą metod działalności giełdy. Wówczas poznali pojęcia hossa i bessa oraz ich związek z nazwami zwierząt: bykiem i niedźwiedziem.

W czasie spaceru i przejazdu autokarem uczestnicy wycieczki zobaczyli, m.in. Belweder, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Budynek Sejmu oraz Pałac Prezydencki.

Wycieczka do Warszawy była wspaniałą okazją dla uczniów do zdobycia wiedzy na temat finansów, ale także znakomitą szansą do poznania zabytków i historii miasta.

 

 

 

 

 

 

Lekcje o finansach

1 grudnia, 2023 08:16 Uncategorized

Gmina Gdów podpisała umowę o udzielenie Dofinansowania na realizację zadania w ramach programu Ministra Finansów pod nazwa: „Lekcje o finansach”. Minister przyznał 80% dofinansowania na realizację zadania.

W Programie wezmą udział uczniowie klasy VII Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Gdowie, którzy w ciągu dwóch dni w Warszawie zwiedzą instytucje publiczne, które swoim działaniem obejmują obszar finansów.

 

 

 

Skrócone godziny pracy

30 października, 2023 15:03 Uncategorized

Informujemy, iż w dniu 31.10.2023 r. (wtorek) Gdowskie Centrum Obsługi Oświaty będzie czynne do godz. 12:00

Małopolska Tarcza Humanitarna – Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny

18 czerwca, 2023 21:25 Uncategorized

Punkt konsultacji psychologicznej PERON

13 czerwca, 2023 11:37 Uncategorized

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych

9 marca, 2023 12:16 Uncategorized

Dzieciaki Żłobiaki – nowy żłobek w Gminie Gdów

21 lutego, 2022 21:08 Uncategorized

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA

3 września, 2021 17:37 Uncategorized

Gdów, dnia 27 sierpnia 2021r.

GMINA GDÓW
RYNEK 40, 32-420 GDÓW /
GDOWSKIE CENTRUM OBSŁUGI OŚWIATY
GDÓW 2, 32-420 GDÓW

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA

W celu wspólnej realizacji projektu w ramach działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym – konkurs o nr: RPMP.08.05.00-IP.02-12-014/21, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U z 2020r. poz. 818 ze zm.) oraz w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego w dniu 2 sierpnia 2021r. na stronie internetowej Gdowskiego Centrum Obsługi Oświaty (https://www.gcoo.pl/placowki/) o otwartym naborze partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu dla działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym – konkurs o nr: RPMP.08.05.00-IP.02-12-014/21 , ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Gmina Gdów / Gdowskie Centrum Obsługi Oświaty podaje do wiadomości publicznej, że podmiotem wybranym do pełnienia funkcji partnera jest:

Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych, 62-064 Plewiska, ul. Kminkowa 182e/2

Wybór partnera odbył się w oparciu o art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 818 ze zm.).

Oferta spełnia stawiane wymagania formalne oraz merytoryczne, niezbędne do realizacji projektu. Gmina Gdów / Gdowskie Centrum Obsługi Oświaty informuje ponadto, że w wyniku ogłoszenia w wymaganym terminie złożona została jedna oferta.

Dyrektor
Gdowskiego Centrum Obsługi Oświaty
w Gdowie

Julita Natkaniec

 

Skip to content