Założenie szkoły lub placówki

 

Założenie szkoły lub placówki

 

Informacje dotyczące założenia szkoły lub placówki określa przede wszystkim ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2023, poz. 900 z późn. zm.), w tym m.in.: art. 88 dotyczący założenia szkoły lub placówki publicznej oraz art. 168 dotyczący założenia szkoły lub placówki niepublicznej.

 

Skip to content