Strona główna

Witamy na stronie internetowej Gdowskiego Centrum Obsługi Oświaty. Znajdziesz tutaj informacje na temat działania GCOO oraz wszelkie dane kontaktowe i najnowsze ogłoszenia wydane przez Dyrektora jednostki. Gdowskie Centrum Obsługi Oświaty jest jednostką organizacyjną Gminy Gdów. Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Wójt Gminy Gdów. Celem GCOO jest realizacja zadań własnych Gminy Gdów oraz zadań zleconych z zakresu edukacji publicznej oraz obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli gminnych.

 

Skip to content