Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu

2 sierpnia, 2021 17:15 Uncategorized

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla:  Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  2014-2020, przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Zgodnie z art. 33 ustawy  z dnia 7 lipca 2017 o zmianie ustawy z 11 lipca 2014 r.  o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Gmina Gdów 32-420 Gdów, Rynek 40 / Gdowskie Centrum Obsługi Oświaty, Gdów 2, 32-420 Gdów, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach konkursu dla Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym – konkurs  o nr RPMP.08.05.00-IP.02-12-014/21.

Więcej informacji w załączniku: Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu

Skip to content