Obóz interdyscyplinarny

28 marca, 2018 22:08 Uncategorized

 

Rekrutacja uczniów na interdyscyplinarny obóz naukowy nad Morzem Bałtyckim w projekcie  KIERUNEK PRZYSZŁOŚĆ – program rozwoju kompetencji w szkołach Gminy Gdów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje

Działanie 10.01 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.01.03 Edukacja
w szkołach prowadzących kształcenie ogólne z Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji na interdyscyplinarny obóz naukowy. Dokumenty rekrutacyjne mają prawo składać wszyscy uczniowie szkoły klas  IV-VII oraz uczniowie klas gimnazjalnych II-III  na zasadzie dobrowolnych pisemnych zgłoszeń wg wzoru dokumentów   (Załącznik nr 1,2,3 do Regulaminu) dostępnych na stronach internetowych Szkół lub w sekretariacie. Termin składania dokumentów  od 22.03.2018 r. – 05.04.2018 r. 

 

Terminy wyjazdu na obóz:

klasy gimnazjalne II – III   14.05.2018 r. – 20.05.2018 r.

klasy IV – VII  11.06.2018 r.-17.06.2018 r.

Skip to content