INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA

3 września, 2021 17:37 Uncategorized

Gdów, dnia 27 sierpnia 2021r.

GMINA GDÓW
RYNEK 40, 32-420 GDÓW /
GDOWSKIE CENTRUM OBSŁUGI OŚWIATY
GDÓW 2, 32-420 GDÓW

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA

W celu wspólnej realizacji projektu w ramach działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym – konkurs o nr: RPMP.08.05.00-IP.02-12-014/21, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U z 2020r. poz. 818 ze zm.) oraz w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego w dniu 2 sierpnia 2021r. na stronie internetowej Gdowskiego Centrum Obsługi Oświaty (https://www.gcoo.pl/placowki/) o otwartym naborze partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu dla działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym – konkurs o nr: RPMP.08.05.00-IP.02-12-014/21 , ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Gmina Gdów / Gdowskie Centrum Obsługi Oświaty podaje do wiadomości publicznej, że podmiotem wybranym do pełnienia funkcji partnera jest:

Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych, 62-064 Plewiska, ul. Kminkowa 182e/2

Wybór partnera odbył się w oparciu o art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 818 ze zm.).

Oferta spełnia stawiane wymagania formalne oraz merytoryczne, niezbędne do realizacji projektu. Gmina Gdów / Gdowskie Centrum Obsługi Oświaty informuje ponadto, że w wyniku ogłoszenia w wymaganym terminie złożona została jedna oferta.

Dyrektor
Gdowskiego Centrum Obsługi Oświaty
w Gdowie

Julita Natkaniec

 

Skip to content