Kierunek Przyszłość

6 września, 2017 12:45 Uncategorized

 

KIERUNEK PRZYSZŁOŚĆ – program rozwoju kompetencji w szkołach Gminy Gdów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

1. Został ogłoszony nabór nauczycieli na szkolenia w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych u uczniów z wykorzystaniem innowacyjnych oraz aktywnych metod nauczania, jak również uatrakcyjnienie treści programowych poprzez zajęcia praktyczne, zwiększenie zainteresowania uczniów rozwojem naukowym, rozwijanie ich pasji naukowych, wzrost kreatywności uczniów w rozwiązywaniu problemów, co w efekcie spowoduje wzrost zdawalności i wyników na sprawdzianach/ egzaminach z przedmiotów ścisłych.

2. W ramach projektu zaplanowano następujące szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowychuczestniczących w projekcie:

a. Podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie programowania – studia podyplomowe. Liczba godz. 160, liczba uczestników 10.

b. Podstawy programowania gier i animacji dla nauczycieli. Liczba godz. 48, liczba uczestników 24.

c. Podstawy programowania gier i aplikacji mobilnych dla nauczycieli. Liczba godz. 48, liczba uczestników 24.

d. Innowacyjne nauczanie przedmiotów ścisłych w oparciu o klocki Lego. Liczba godz. 16, liczba uczestników 22.

e. Przyroda poprzez eksperymenty i doświadczenia – warsztaty dla nauczycieli (szkoła podstawowa). Liczba godz. 16, liczba uczestników 14.

f. Przyroda poprzez eksperymenty i doświadczenia – warsztaty dla nauczycieli (gimnazjum/szkoła podstawowa). Liczba godz. 16, liczba uczestników 8.

3. Informację można uzyskać: Gdowskie Centrum Obsługi Oświaty tel. 12 288 95 20 oraz w szkołach podstawowych biorących udział w projekcie.

Skip to content